Niet bekend Feiten over slotenmaker Zaventem

Je woon enkel en wie weet bezit ons reservesleutel, welke ligt hier immers alsnog op tafel na een verlof.

De tachygrafie of snelschrijfkunst en een stenografie, welke via ons stelsel betreffende tekens het gesprokene woordelijk teruggeeft, beschikken over een schoonschrijfkunst verdrongen. Het voorgeslacht schijnt verdere tijd en geduld te beschikken over gehad om de wonderen aangaande de etsnaald en der graveerstift met een ganzenpen na te streven dan aan onze haastige eeuw kan zijn te beurt gevallen.

Bij dit 2e woonhuis luidde een opgave: “Gillis van Soutelande, deur aengeven aangaande Aryaentgen, appelcoopster, sittende vanwege een deur over Soutelande, 3 haardsteden”

‘achterbuurten’ noemt, destijds die benaming ook niet verdiende. Ook een straten en grachten van een plaats hebben tijdperken van bloei en verlies, evenals een families en geslachten, die haar bewonen.

In ‘de andere buyert (omgeving) in t Rietveld’ was een zekere Servaes Boesman gevestigd in een woonhuis met ons haardstede.

Wandelend van de Choorstraat over de Hippolytusbuurt telde men met de oostzijde der ‘Pooltjesbuurt’ veertien huizen, waarin woonden: een tinnegieter; ons zekere Mathijs Augustijnsz. aangaande Cromvliet, een particulier welke daar een dienstmaagd op nahield, die opgaf het dit woonhuis met hoofdhaar meester vijf haardsteden bevatte; een lijndrager; ons goudsmid; ons bruidstaart; een ‘cruyenierder’, welke tegelijkertijd goudsmid was en een brouwer Hendrick Fransz. Duyst Met Voorhoudt, welke betreffende twee ketels en 2 eesten werkte en ook dit ambt van stadsthesaurier bekleedde, het jaarlijks op iemand anders overging.

Een Kloksteeg breekt onze wandeling langs dit Oude Delft een poosje af. Tussen de vele korte huisjes, waaruit zij vanwege­immers bestond, werden daar immers 8 ‘pro Deo’ (teneinde ook niet) bewoond door arme weduwen, schoenlappers, enz., welke ook op een vest aan het eind betreffende een steeg kosteloos huisvesting vonden.

Een der toenmalige schepenen, Jacob Adriaensz. Paeu, die een brouwerij en woonhuis aan een Koornmarkt bezat, was verder eigenaar van ons ‘zomerhuysken’ betreffende één haardstede, buiten bovengemelde poort gelegen, waar deze zichzelf over een beslomme­ringen der criminele rechtspleging en aangaande dit brouwersbedrijf kwam verpozen. De tijd aangaande lusthoven en buitenplaatsen was nog niet begonnen.

Voorbij de Papenstraat opmaken wij aan een Voldersgracht tussen meer een koekbakker en een ‘brandewijnman’, op wiens woonhuis in een gevel ons voorstelling prijkte aangaande ‘den verlooren soon’ Behalve vijf haardsteden, werd door de huisvrouw met een eigenaar alsnog ons ‘forneis’ aangegeven, nodig wegens zijn evenement.

Uitgezonderd de winkel van Cornelis Jansz Vennecool, welke ‘boucbinder’ is genoemd, trekt in deze straat niets bijzonders meer onze toewijding, noch slotenmaker Bree wat de bewoners, noch wat de gevelstenen ofwel een uithangtekens betreft.

De bewoner was afwezig en kon uiteraard zelf nauwelijks aangifte verrichten, maar op welke manier een appelvrouw, welke met haar stalletje vóór een deur placht te uithangen, zo precies weet, dat in dit huis 3 stookplaatsen waren, en de kwartiermeesters het mits juist aannamen, daarover geeft dit register nauwelijks uitsluitsel.

Het komt mij vanwege, het Van Westrheene juist bezit geredeneerd en dat dit woonhuis, toentertijd dit derde aangaande een Pepersteeg af gerekend en gelegen met een oostzijde aangaande het Antieke Delft zuidwaarts, door een schilder-brouwer gedurende bestaan verblijf hier ter stede gaat bestaan bewoond.

Met een westzijde over het Noordeinde werden in 1600 vijf brouwerijen tot uw beschikking. Zij zouden echter snel het lot over zo heel wat anderen ondergaan en binnen een tijdsverloop over veertig jaar alle bestaan ‘uytgebrooo­ken’.

De gevelsteen, waarop het mits blind bij uitnemendheid bekende dier was afgebeeld, ook als een sluitsteen van het poortje in de steeg, welke een dergelijk voorstelling aangaande een wroeter te opmaken gaf, zijn, meen je, onlangs een weg over al die gevelstenen opgegaan.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Niet bekend Feiten over slotenmaker Zaventem”

Leave a Reply

Gravatar